Jolande Merlijn

Jolande Merlijn
6824 HS Arnhem
t: 06 5208 6199
e: jolandemerlijn@gestaltweb.nl
mj

Even voorstellen

Mijn naam is Jolande Merlijn, geboren in 1957. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen.
Mijn werkend leven heeft zich altijd afgespeeld op het ruime gebied van intermenselijke relaties. Begonnen in de jeugdhulpverlening, via de trainings- en advieswereld, ben ik nu, met veel enthousiasme aan het werk in mijn eigen praktijk.
Daarnaast heb ik een parttime functie in de forensische psychiatrie. Met mijn collega's, begeleid ik teams op het gebied van samenwerking en communicatie. Ook dragen we zorg voor individuele begeleidingstrajecten zoals coaching, supervisie en consultatie. Het verbindende element in mijn werk in vormen de Gestaltprincipes, die ik met hart en ziel naleef. Dat maakt mij tot een actief, betrokken deelnemer in tegenstelling tot een deskundige buitenstaander.

In therapie

De ontmoeting met de ander vormt voor mij het hart van de therapie. Een ander ontmoeten betekent voor mij in zee gaan met zijn of haar complete werkelijkheid, waar op dit moment misschien problemen, verdriet, pijn of verlies op de voorgrond staan. Maar waar ook talenten, vaardigheden en mooie eigenschappen in de coulissen staan opgesteld. Telkens als het in nauwe samenwerking met de cliƫnt lukt de stroom van groei weer op gang te brengen, word ik verrast door de mogelijkheden en creativiteit die iedereen in zich draagt. Van mij kun je aanwezigheid, humor en een gedegen scholing in mijn vak verwachten.

Over scholing gesproken

Als Gestalttherapeuten verplichten we onszelf tot een doorlopende scholing, supervisie en collegiale ondersteuning. Ik neem op dit moment deel aan een vervolgtraject voor Gestalttherapeuten die als zodanig werkzaam zijn en ben zowel lid van een supervisie- als een intervisiegroep. Tevens ben ik lid van het VNGN en de NVAGT. Deze beroepsorganisaties stellen eisen aan opleidingen, ethische normen en kwaliteit.

Curriculum Vitae

Bekijk hier mijn CV