Jolanda de Leeuwerk

'de Leeuwercke'
Praktijk voor counseling en therapie.
Jolanda de Leeuwerk
t: 0164-675081
f: 0164-675079
e:jolandadeleeuwerk@gestaltweb.nl
i: www.deleeuwercke.nl
mj

Hallo,
Ik ben Jolanda de Leeuwerk (1960), moeder van twee kinderen.
Werkgebied: 
Gestalttherapeut, docent, counselor
Opleidingen:
· Hoger pedagogisch onderwijs
· School voor Gestalt en psychosynthese
· Integratieve Psychotherapie
Specialisaties:
· relaties
· existentiële problematiek
· seksualiteit         
Na een kennismakingsgesprek, besluiten we om al dan niet met elkaar in zee te gaan en maken we een voorlopige afspraak voor het aantal zittingen dat we denken nodig te hebben. De gemiddelde duur van een therapeutisch traject is tien tot vijftien sessies, met een frequentie van één uur per week/per twee weken. Uiteraard is dit afhankelijk van de aard van uw problematiek en van uw persoonlijke behoeften.

We kunnen van verschillende werkvormen gebruik maken:
· gesprekken
· verhalen
· rollenspellen
· stemgebruik
· lichaamsgewaarzijn
· visualisaties
· creatieve werkvormen

In Gestalttherapie maken we veel gebruik van de relatie zoals die zich tussen de cliënt en therapeut ontwikkelt. Het is een prachtige manier om geattendeerd te worden op dingen die men in het dagelijks leven niet zo makkelijk tegen elkaar zegt.
Het geeft u de gelegenheid om te ervaren hoe u op een ander over kunt komen, welk effect het heeft en hoe bijvoorbeeld miscommunicatie kan ontstaan.
Wat ik het mooie vind aan het werken met mensen is dat ik een poosje met hen mee mag kijken en luisteren. Mijn zintuigen en intuïtie zijn daartoe professioneel getraind. Ik gebruik ze als instrument om dingen die me opvallen te signaleren en te benoemen. Ik zal ook u uitnodigen om uw eigen gevoel, verstand en intuïtie te gebruiken. Het helpt ons een beter contact te krijgen met onszelf, met wie we zijn en wat we verlangen.
Therapie is een samenwerking waarbij warmte en veiligheid onontbeerlijk zijn.

Kijk voor meer informatie op mijn homepage: 
www.deleeuwercke.nl