Hildegard Faber

Hildegard Faber
Sint Jacobstraat 185
3011 DK Rotterdam
t: 06 4444 2550
e: hildegardfaber@gestaltweb.nl
mj

Ik ben Hildegard Faber (1964). Sinds 1990 ben ik werkzaam binnen de reguliere hulpverlening. In 1998 ben met een eigen praktijk voor Gestalttherapie gestart. Een fundamentele vraag voor mij is steeds geweest: Hoe komt een mens het meeste tot zijn of haar recht, temidden van zijn of haar omgeving.
Ik studeerde af aan de Gestalttherapie-opleiding Multi-di-Mens.
Als vooropleiding rondde ik de Pedagogische Academie af en studeerde theologie met als vervolgopleiding pastorale counseling. Op diverse werkterreinen ben ik werkzaam geweest, zowel met volwassenen, jongeren, kinderen en mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap.
In het opbouwwerk in een buurthuis heb ik mij vooral beziggehouden met het opzetten en organiseren van groepen. In het onderwijs ben ik werkzaam geweest met zeer moeilijk opvoedbare kinderen. In het pastoraat en de gezondheidszorg heb ik mensen individueel en in groepen begeleid in onder andere rouwverwerkingsprocessen, zingevingvragen en individuele ontwikkeling. In mijn praktijk in Rotterdam begeleid ik mensen variƫrend in leeftijd en achtergrond en zowel individuen, paren en groepen. In de therapie kan gebruik gemaakt worden van verschillende expressieve werkvormen zoals tekenen, visualiseren, psychodrama.

Ik ben aangesloten bij het VNGN. Dit betekent dat ik me, net als alle leden van het VNGN, moet houden aan de gedragscode, die onder meer bepaalt dat de leden:
overleggen met collega's over hun werk ter stimulering van een verantwoorde manier van werken; daarbij worden de gegevens van cliƫnten anoniem ingebracht.
verplicht zijn vertrouwelijke zaken geheim te houden, tenzij er sprake is van een misdrijf.
Om de kwaliteit van werk en de gedragscode te waar borgen, heeft het VNGN een klachtenprocedure ingesteld. Tevens ben ik lid van de NVAGT en het EAGT.

Praktische informatie

Als je besloten hebt om in therapie te gaan, dan kun je je telefonisch of schriftelijk aanmelden. Daarna volgt een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kun je aangeven waar jouw vragen liggen en wat je van de therapie verwacht. Aan het eind van het gesprek besluiten we met elkaar of het zinvol is therapie te starten. Als wij beiden besluiten om de therapie te starten, dan spreken wij voor 5 weken wekelijks een sessie af. De 5e sessie evalueren we de therapie en kun je ervoor kiezen om de therapiefrequentie te veranderen naar bijvoorbeeld 1 keer per 2 weken of 1 keer per maand. Een sessie duurt ongeveer een uur.

Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van uw netto (gezins)inkomen.